Homepage

Er zit meer in.
In jou en jouw organisatie.
Samen kan er nog zoveel meer.

Hoe doen we dit?

Door vragen te stellen die jou helpen het geheel te doorgronden. Vragen die dwars door alles heen gaan. Dwars door conventies. Dwars door organisaties. Om te ontdekken waarom je doet wat je doet. En waarom organisaties bewegen zoals ze bewegen.

Die antwoorden geven helderheid en duidelijkheid over hoe mensen denken en handelen. Wij zijn er om dat uit te dagen. Jouw speelveld te verduidelijken. Jou te helpen je essentie te doorgronden. En laten organisaties anders kijken om nieuwe mogelijkheden te benutten. Zo zetten we mens en organisatie in hun kracht en brengen we jou in beweging.

Op weg naar nieuwe kansen.
Op weg naar nog beter.
Op weg naar vervuld leven.
Authentiek leven.

Visie

Een ondernemer of directeur wil het idee achter de organisatie realiseren. Om dit idee te realiseren werkt hij samen met professionals en vakmensen. Daarnaast ziet hij zijn klanten en niet primair zichzelf als de werkgever. Voor hem is het dus de uitdaging om deze samenwerking in dienst van zijn klanten te laten verlopen. Daarbij zoekt de ondernemer of directeur in HR een partner die een prettige sfeer en goede onderlinge relaties bevordert. Dit betekent dat HR oog moet hebben voor het samenspel tussen mens en organisatie. Wanneer deze elkaar versterken leidt dit bij medewerkers namelijk tot plezier in het werk. De arbeidsmotivatie en de arbeidsprestatie zijn met elkaar verweven en de mensen werken vanuit hun individuele drijfveren samen aan het bedienen van de klant. 

Voor de ‘afdeling HR’ betekent dit een beweging van Human Resource Management naar Human Relations Development: een focusverschuiving van het ontwikkelen van de individuele medewerker op competentieniveau naar een strategische positie waarin HR verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de onderlinge relaties binnen de organisatie. Dit is complex omdat in de praktijk het organisatiespeelveld op zowel strategisch, organisatorisch, operationeel als relationeel niveau niet duidelijk en niet op elkaar afgestemd is. Daarom valt het effect van externe opleidingen stelselmatig tegen. Wij zien in de praktijk dat mensen enthousiast van een opleiding terugkomen, maar daarna moeite hebben om het geleerde in de praktijk toe te passen. Zij zoeken dan hulp bij hun leidinggevende, die vervolgens de organisatiegereedschappen mist om met hen de vertaling te maken naar hun eigen praktijk.

Om tot een prettige sfeer en goede onderlinge relaties te komen zal in de visie van Ydo daarom het organisatiespeelveld eerst geëxpliciteerd moeten worden, zodat je de juiste uitgangspunten hebt om je mensen te ontwikkelen gericht op jouw specifieke organisatiecontext. Pas dan geef je vorm aan een samenwerking van mensen gericht op het realiseren van het idee achter de organisatie.

“Ja, waarom werken wij? Dagelijks kunnen wij het schouwspel gadeslaan – wij kunnen er zelfs niet aan ontkomen en zelf worden wij erin meegesleurd: in de maalstroom van mensen die naar hun werk gaan. Wat bezielt hen toch, dag-in-dag-uit, door weer en wind dezelfde tocht te ondernemen?” – Dr. Ir. Martinus Ydo

Waarom is het idee achter de organisatie zo belangrijk?

Het idee achter de organisatie biedt focus voor de samenwerking van mensen

Lees meer

Het idee achter de organisatie is voor de ondernemer of directeur de leidraad voor het vormgeven van de klantbediening. Welke waarde hij voor de klant wil creëren en op welke manier hij die wil verzilveren. De ondernemer of directeur doet dit niet alleen. Hij doet dat met zijn mensen, die samen de organisatie vormen. Naast de kennis en kunde van zijn teams is de samenwerking van zijn mensen, en daarmee hun onderlinge relaties, de grootste uitdaging. De mens speelt dus een belangrijke rol in het realiseren van het idee achter de organisatie.

De mens is binnen de poort dezelfde mens als buiten de poort. Hij brengt niet alleen zijn handen mee naar het werk, maar ook zijn hoofd en hart. Ook binnen de organisatie is de mens nog steeds dezelfde mondige mens die zijn individuele doelen wil realiseren en verlangt naar een zekere mate van autonomie in de manier waarop hij dat vormgeeft.

Om zijn doelen te behalen heeft hij tegelijkertijd andere mensen nodig, die net als hij niet alleen hun handen, maar ook hun hoofd en hart meebrengen en hun eigen individuele doelen willen realiseren en verlangen naar een zekere mate van autonomie.

Daarnaast heeft de ondernemer of directeur, en daarmee ook de mensen, te maken met continu veranderende wet- en regelgeving, continu ontwikkelende technologie, eisen en wensen van klanten en mogelijkheden en onmogelijkheden van toeleveranciers.

Om te midden van al deze individuele, team- en organisatiebelangen focus te creëren voor mensen en daarmee samenhang te krijgen in de samenwerking, is het idee achter de organisatie je kompas en een onmisbaar organisatiegereedschap. 

Met het idee achter de organisatie als jouw kompas ontstaat: 

Harmonie van besluit
Harmonie van beleid
Harmonie van leiding
Harmonie van uitvoering

HR zal ervaren dat mensen zelfbewuster worden en teams autonomer gaan functioneren en daarmee voor iedereen het plezier in het werk toeneemt. 

 

Ontwikkelfocus en aanpak

Menselijke relaties zijn van cruciaal belang voor het realiseren van het idee achter de organisatie in het belang van je klanten en het ontwikkelen van een positieve werkomgeving. 

Het ontwikkelen van menselijke relaties is altijd maatwerk, waarbij de aanpak van Ydo zich richt op het creëren van helderheid. De helderheid binnen jouw organisatie ontstaat voor je mensen door het verbeteren van: 

De strategische afstemming
De organisatorische afstemming
De operationel afstemming
De relationele afstemming

Of de integratie van deze afstemmingen.

Voor het verbeteren van de afstemmingen biedt Ydo procesbegeleiding, training, coaching en interim ‘mens & organisatie’-ontwikkeling.

De procesbegeleiding is gericht op het ontwikkelen van de organisatiegereedschappen en daarmee vul jij jouw organisatiegereedschapskist.

Training en coaching is gericht op het toepassen van de organisatiegereedschappen en daarmee de karaktervorming van jou en je mensen.

Interim management ten behoeve van mens- & organisatieontwikkeling is gericht op het werken aan je organisatie terwijl jij als ondernemer of directeur je kunt blijven richten op de dagelijkse bedrijfsvoering.

Waar we als Ydo met jou beginnen is volledig afhankelijk van jouw behoefte. Op elk themagebied heeft Ydo formats en concepten beschikbaar, die modulair zijn opgebouwd. In relatie tot welke gereedschappen jij wil ontwikkelen en hoe jij je mensen wil vormen, ontwikkelt Ydo samen met jou een specifieke aanpak op basis van deze formats en concepten.

Hieronder beschrijven we per themagebied welke onderwerpen we met jou kunnen beetpakken voor het ontwikkelen van je organisatiegereedschapskist en je mensen.

Waarom Ydo?

Oog voor het geheel

Een ander licht op jouw organisatie

Jouw wérkelijke knelpunt blootgelegd en aangepakt

Kenmerken van onze klanten

Onze klanten kenmerken zich door één of meer van onderstaande aspecten.

Leidinggeven aan professionals

Lees meer

Je geeft leiding aan verschillende disciplines die elk een eigen kijk op jouw organisatie als geheel hebben. Het ontwikkelen van een beheerst-flexibele organisatie die een interdisciplinaire aanpak volgt in het belang van de klant, is jouw grootste uitdaging.

Jouw organisatie heeft zelfstandige afdelingen zoals HR, ICT, Facility Management en Technische Dienst in markten zoals de Industrie, Food, Pharma en Care and Cure.

Klantspecifiek product of dienst

Lees meer

Het doorgronden, aanvoelen en realiseren van de behoeftes en ideeën van je klant is jouw passie. Het inrichten van een beheerst-flexibele organisatie om je klant van dienst te zijn en daarin je mensen meekrijgen, is jouw grootste uitdaging. 

Jouw organisatie is actief in één van de volgende markten: Machinebouw, Jacht- en Scheepsbouw, OEM-sector of professionele dienstverlening zoals ingenieursbureaus, accountancy en GGZ therapie, behandeling of begeleiding.

Veel invloedsfactoren

Lees meer

Je hebt te maken met veel stakeholders, vaak afkomstig uit diverse sectoren, die samen een resultaat moeten boeken (ketensamenwerking, bouwteams). Of je voert projecten uit waarbij er per project unieke geografische en demografische factoren zijn die van invloed zijn op jouw werkzaamheden. Het snel en effectief inrichten van een beheerst-flexibele projectorganisatie is jouw grootste uitdaging.

Jouw organisatie is actief in één van de volgende markten: projectmatige installatie techniek, systems integration, bouw en infra.

Onvoorspelbare omstandigheden

Lees meer

Jouw proces is complex door een grote invloed van de consument op je uitvoering, een groot aandeel onvoorspelbaar werk en/of parallelle processen die elkaar beïnvloeden. Het technisch realiseerbaar en sociaal verantwoord inrichten van een beheerst-flexibele uitvoeringsorganisatie is jouw grootste uitdaging.

Jouw organisatie is actief in één van de volgende markten: Retail,-Logistiek

Lees meer


Door onze klanten anders naar hun organisatie en medewerkers te laten kijken, zijn de mensen zelfbewuster en de teams autonomer geworden. Zij hebben dit kunnen bereiken door o.a. de volgende knelpunten aan te pakken:

Partners